Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2014

bezimiennie
9333 0811
Reposted fromechoecho echoecho viasaphirka saphirka

December 30 2013

bezimiennie
reszta
Reposted fromwojtku wojtku viascorpix scorpix
bezimiennie
Reposted fromLadyGoga LadyGoga viakundel kundel

September 28 2013

bezimiennie
Kobiety nie ubierają się dla facetów,ale dla siebie.Gdyby ubierały się dla facetów chodziłyby nago.
Reposted fromthesmajl thesmajl viascorpix scorpix

August 25 2013

bezimiennie
Nasz dom będzie najpiękniejszym domem na całym świecie. Będzie w nim ekspres do kawy, wielki balkon, wanna i parapety całe obłożone miękkimi poduszkami. Na półkach będą stały nasze ulubione płyty i filmy, a w pudełkach bilety po przebytych koncertach we dwoje. W kuchni będziemy smażyć naleśniki, pić wino. W sypialni, na samym środku, będzie ogromne łóżko na, którym będziemy rozmawiać całe noce i tulić się do siebie. Cały ten dom będzie przepełniony po brzegi miłością, czułością i szczęściem. 
— obiecaj mi, że tak właśnie będzie!
Reposted fromkarlwho karlwho viacalifornia-love california-love
bezimiennie
Ile na nasze?
Reposted fromkocieserce kocieserce viaula ula

June 24 2013

bezimiennie
6189 a8b7
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamyszor myszor

June 19 2013

bezimiennie
3062 0756 500
Z targów dizajnu, Kraków 2013
Reposted frombows-n-flowers bows-n-flowers viaula ula
bezimiennie
9004 cbe6
Reposted fromlenka024 lenka024 viaula ula

June 03 2013

bezimiennie
2677 44fb
Reposted fromelfu88 elfu88 viakukunariss kukunariss
bezimiennie
0239 b005
Reposted fromelfu88 elfu88 viascorpix scorpix
bezimiennie
0060 5371
Reposted fromretaliate retaliate viakukunariss kukunariss

May 01 2013

bezimiennie
9672 3423 500
Reposted fromimoreeiel imoreeiel viamyszor myszor
bezimiennie
7472 71f6 500
Reposted fromb4rt b4rt viamyszor myszor
bezimiennie
A idź Pan...
Reposted fromPawelS PawelS
bezimiennie
8520 812e 500
Kochanie, moi rodzice chcą ci złożyć życzenia.
Reposted fromkfiati kfiati viabananowo bananowo
bezimiennie
8662 3c3e
Reposted frompesy pesy
bezimiennie
1367 6903
Reposted fromusmieeech usmieeech
bezimiennie
5189 d5d2
Reposted fromIriss Iriss viaslowonaniedziele slowonaniedziele
bezimiennie
4963 efae
Reposted fromhazy hazy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl